April 27th, 2009

01 สารพัดประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาด้านการออกแบบ

mag7-entry

นักออกแบบ และอาจารย์สอนวิชาออกแบบหลากสาขา รวม 7 คน นั่งคุยกันเรื่องการศึกษาด้านการออกแบบในประเทศไทย ตั้งแต่เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียน ชีวิตระหว่างเรียนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง จนถึงปัจจุบันที่มาทำงาน หรือเป็นอาจารย์ ในสายที่ร่ำเรียนมาแล้วพบเจออะไรบ้าง พร้อมข้อคิดสำหรับผู้ที่คิดจะมาเรียนออกแบบทุกคน งานนี้ไม่มีเซ็นเซอร์