May 26th, 2009

03 รู้จักกับวรทิตย์ เครือวาณิชกิจ

tap-post

วรทิตย์ เครือวาณิชกิจ (แต๊บ) แห่ง graphicfarm กลับมาเล่าให้ฟังถึงผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเปลี่ยนสายมาเรียนกราฟิกดีไซน์ ประสบการณ์การทำงานก่อนออกมาก่อตั้งสตูดิโอของตัวเอง และประโยชน์ของการได้เรียน MBA ต่อการทำธุรกิจด้านการออกแบบ

ชมภาพบรรยากาศการสนทนา ที่นี่