August 18th, 2009

09 รู้จักกับ Try2benice/สุรัติ โตมรศักดิ์

Surat-post

สุรัติ โตมรศักดิ์ มาเล่าให้ฟังถึงที่มาของแบรนด์ Try2benice ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวิชาชีพกราฟิกดีไซน์จากการที่หันหลังให้กับอาชีพในวงการโฆษณาที่ทำมากว่า 10 ปี และจุดเริ่มต้นของกิจกรรม Pecha Kucha