September 16th, 2009

“design ไป บ่นไป” บนเว็บ tcdcconnect.com

tcdcconnect-header

ที่เห็นโลโก้ “design ไป บ่นไป” และภาพผู้ดำเนินรายการบนหัวจดหมายข่าวจาก tcdcconnect ฉบับเดือนกันยายนนี้ เพราะเนื้อหาของจดหมายข่าวเป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับ new media

ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ วีร์ วีรพร ผู้ดำเนินรายการ – “Design ไป บ่นไป” Design Pod เลือดไทยแท้ เพื่อสังคมนักออกแบบ” บนเว็บ tcdcconnect.com ตามลิงค์นี้