September 15th, 2009

10 วิชาชีพกราฟิกดีไซน์ ในมุมมองของสยาม อัตตะริยะ

Siam-post

สยาม อัตตะริยะ แห่ง Color Party มาร่วมพูดคุยในหลากประเด็นเกี่ยวกับภาวะคลุมเครือที่ดูเหมือนไม่ว่าใครก็สามารถมาประกอบวิชาชีพ (หรือทำกิจกรรม?) กราฟิกดีไซน์ได้ และบรรยากาศในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สมัยก่อนยุคคอมพิวเตอร์ จนถึงปัจจุบัน