September 21st, 2010

dpbp live #3 – ไทยแล้วไปไหน?

พบกับการสนทนาสดจากดีไซน์ไป บ่นไป ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ไทยแล้วไปไหน?”

รายการสุดท้ายของงาน Somewhere Thai ในวันที่ 26 กันยายน 2553 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ร่วมเสวนาโดย ไพโรจน์ ธีระประภา, ไพโรจน์ พิทยเมธี, ปิยลักษณ์ เบญจดล, พิชิต วีรังคบุตร

ดำเนินรายการโดย วีร์ วีรพร