October 1st, 2010

19 ปัญหางานป้ายของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มาช่วยกันบ่นกันถึงปัญหาเรื้อรังเรื่องระบบป้ายสัญลักษณ์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย นพิน มัณฑะจิตร นักออกแบบชาวไทยที่เคยทำศิลปนิพนธ์ปริญญาโทในหัวข้อนี้, ไพโรจน์ ธีระประภา (โรจ สยามรวย) นักออกแบบที่เชี่ยวชาญการใช้องค์ประกอบไทยๆ และ วีร์ วีรพร ผู้ดำเนินรายการคนเดิม