บันทึกเสียงจากช่วงถามตอบของการบรรยายโดยปฐมา หรุ่นรักวิทย์ จาก CASE, สถาปนิกผู้ทำงานเพื่อชุมชน หรือที่หลายคนเรียกว่า “สถาปนิกสลัม” ในชั้นเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Narong-post

มารู้จักกับผู้สนทนาท่านสุดท้ายจากตอนที่ 1 – ณรงค์ โอถาวร สถาปนิกจาก SO และสมาชิกกองบรรณาธิการนิตยสาร art4d มาเล่าเรื่องราวการเรียนสถาปัตย์ที่ประเทศสเปน การตัดสินใจทำงานสถาปนิกพร้อมกับงานนิตยสาร และมุมมองเกี่ยวกับวงการนิตยสารด้านการออกแบบในประเทศไทย

mag7-entry

นักออกแบบ และอาจารย์สอนวิชาออกแบบหลากสาขา รวม 7 คน นั่งคุยกันเรื่องการศึกษาด้านการออกแบบในประเทศไทย ตั้งแต่เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียน ชีวิตระหว่างเรียนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง จนถึงปัจจุบันที่มาทำงาน หรือเป็นอาจารย์ ในสายที่ร่ำเรียนมาแล้วพบเจออะไรบ้าง พร้อมข้อคิดสำหรับผู้ที่คิดจะมาเรียนออกแบบทุกคน งานนี้ไม่มีเซ็นเซอร์