Sethapong-post

เศรษฐพงศ์ โพวาทอง รองบรรณาธิการนิตยสาร Arena นักออกแบบที่มีประสบการณ์ทำงานด้าน editorial design มากว่าสิบปี  รับผิดชอบนิตยสารมาหลายฉบับ เช่น Katch, Mono, Delicious ทั้งในฐานะผู้ออกแบบและผู้ผลิตเนื้อหา ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งการทำงานศิลปะด้วยเทคนิค collage มานั่งคุยกับเราเรื่องการทำงานสาย editorial design และการเป็นศิลปินในเวลาเดียวกัน

ชมภาพบรรยากาศการสนทนา ที่นี่