Motana-Post

รู้จักกับอีกหนึ่งในผู้ร่วมสนทนาในตอนแรก, อ.โมทนา สิทธิพิทักษ์ จากภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มานั่งพูดคุยเรื่องการศึกษา, การทำงานในสาย industrial design, แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประกวดแบบที่ประเทศไทยชอบจัดกันเยอะเหลือเกิน และจรรยาบรรณของวิชาชีพนักออกแบบ

mag7-entry

นักออกแบบ และอาจารย์สอนวิชาออกแบบหลากสาขา รวม 7 คน นั่งคุยกันเรื่องการศึกษาด้านการออกแบบในประเทศไทย ตั้งแต่เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียน ชีวิตระหว่างเรียนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง จนถึงปัจจุบันที่มาทำงาน หรือเป็นอาจารย์ ในสายที่ร่ำเรียนมาแล้วพบเจออะไรบ้าง พร้อมข้อคิดสำหรับผู้ที่คิดจะมาเรียนออกแบบทุกคน งานนี้ไม่มีเซ็นเซอร์