Rachaporn-post

มาทำความรู้จักกับ รชพร ชูช่วย สถาปนิกจาก allzone และอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เหล่านักศึกษายืนยันว่า “สอนสนุกมาก” ฟังแนวคิดในการเข้าถึงใจเด็กๆของเธอ พร้อมเสียงสะท้อนจากลูกศิษย์ และมุมมองต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของอาชีพสถาปนิก

mag7-entry

นักออกแบบ และอาจารย์สอนวิชาออกแบบหลากสาขา รวม 7 คน นั่งคุยกันเรื่องการศึกษาด้านการออกแบบในประเทศไทย ตั้งแต่เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียน ชีวิตระหว่างเรียนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง จนถึงปัจจุบันที่มาทำงาน หรือเป็นอาจารย์ ในสายที่ร่ำเรียนมาแล้วพบเจออะไรบ้าง พร้อมข้อคิดสำหรับผู้ที่คิดจะมาเรียนออกแบบทุกคน งานนี้ไม่มีเซ็นเซอร์